Modulistica Generale

Modulistica generale intranet:
https://intranet.unige.it/modulistica

Modulistica area personale:
https://intranet.unige.it/modulistica/personale/index.html

Modulistica trattamento economico del personale:
https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html


Modulistica del Dipartimento